Photo Jun 30, 11 08 00 AM.jpg Photo Jun 30, 11 08 42 AM.jpg

ZATI GARDEN

125.00
Photo Jul 11, 3 20 52 PM.jpg Photo Jul 11, 3 20 15 PM.jpg

GRAND SUCCULENTS

from 375.00
Photo Sep 26, 9 53 23 AM.jpg Photo Sep 26, 9 53 35 AM.jpg

BROOKLYN COLLECTION

60.00
IMG_6325.jpg IMG_6328.jpg

ZANE SUCCULENTS

from 175.00
Photo Sep 27, 10 47 44 AM.jpg Photo Sep 27, 10 47 54 AM.jpg

MODERN CUBE

85.00
IMG_6445.jpg IMG_6447.jpg

FREEFORM SUCCULENTS

75.00
IMG_6318.jpg IMG_6319.jpg

VALLEY GARDEN

65.00
Photo Aug 22, 12 01 58 PM (1).jpg Photo Aug 22, 12 02 15 PM.jpg

TRANQUIL SUCCULENTS

95.00
Photo Jun 30, 11 10 20 AM.jpg Photo Jun 30, 11 10 31 AM.jpg

TOPAZ SUCCULENTS

155.00
IMG_6334.jpg IMG_6333.jpg

CONCRETE CUBE

85.00
Photo Jun 29, 11 54 02 AM (1).jpg Photo Jun 29, 11 54 56 AM.jpg

CITY SCAPE TRIO

45.00
Photo Sep 27, 1 38 29 PM.jpg Photo Sep 27, 1 38 51 PM.jpg

MODERN RECTANGLE

135.00
IMG_6314.jpg IMG_6316.jpg

PETITE MODERN CUBE

50.00
Photo Jun 29, 11 43 01 AM.jpg Photo Jun 29, 11 44 01 AM.jpg

CLASSIC TERRARIUM

from 95.00
IMG_6330.jpg IMG_6329.jpg

CONCRETE GARDEN

195.00
Photo May 29, 12 21 20 PM.jpg Photo May 29, 12 21 28 PM.jpg

RUSTIC SUCCULENT CRATE

225.00
Photo Jun 29, 11 50 00 AM.jpg Photo Jun 29, 11 50 16 AM.jpg

RUSTIC TRIO

75.00
Photo+Sep+27,+10+54+03+AM.jpg Photo+Sep+27,+10+54+20+AM.jpg

DELUXE RUSTIC GARDEN

145.00
Photo Sep 27, 10 52 56 AM.jpg Photo Sep 27, 10 53 04 AM.jpg

RUSTIC GARDEN

from 95.00
Photo Aug 22, 12 02 54 PM.jpg Photo Aug 22, 12 05 12 PM.jpg

SERENE SUCCULENTS

60.00
Photo Jul 19, 9 23 00 AM.jpg Photo Jul 19, 9 23 20 AM.jpg

PETITE JADE GIFT SET

125.00
Photo Jun 29, 11 51 54 AM.jpg Photo Jun 29, 11 52 14 AM.jpg

MATTE GOLD COLLECTION

45.00
IMG_6322.jpg IMG_6324.jpg

VALLEY GARDEN DELUXE

115.00
Photo Dec 29, 2 49 10 PM.jpg Photo Nov 18, 10 14 13 AM.jpg

LUXE CONCRETE GARDEN

225.00
Photo Nov 18, 10 13 57 AM.jpg Photo Sep 27, 10 23 47 AM.jpg

SUCCULENT SUBSCRIPTION

from 135.00